شیر دوش پیانویی

شیر دوش پیانویی

/post-174

در واقع با دوش پیانویی دیجیتالی شما دقیقا می‌توانید میزان خروجی آب را ابه دقت تنظیم کنید. برخی از نمونه های این مدل دوش های مدرن، دارای نمایشگر درجه حرارت آب خروجی نیز هستند.