آینه

اینه قدی را کجا بزاریم؟

/post-201

آینه قدی یکی از وسایل مهم برای دکوراسیون منزل محسوب می‌شود و اگر نباشد دکوراسیون لنگ می‌زند.اما تنها در صورتی که در جای درست باشد!سوال اینجاست چه جایی برای قراردادن آینه مناسب است؟