سینک گرانیتی دولگنه

سینک گرانیتی رو با چی تمیز کنیم ؟

/post-52

برای تمیز کردن سینک گرانیتی باید از مواد مناسب مانند سرکه و آب گرم استفاده کنید تا تمامی لکه ها از بین بروند.