گاز مبله

صفحه ای بهتر است یا مبله؟

/post-210

در اینجا منظور از کاربردی بودن قابلیت داشتن فر و گریل است. اجاق گازهای صفحه ای مجهز....