توالت فرنگی وال هنگ مروارید

توالت فرنگی وال هنگ مروارید

/post-177

استفاده از توالت فرنگی در خانه‌های امروزی بسیار رایج است. توالت فرنگی عموما از چینی بهداشتی ساخته می‌شود و تخلیه آن با سیستم فلاش تانک و سیفون است. به دلیل اینکه توالت فرنگی با سلامت ما ارتباط مستقیمی دارد