سینک آبشاری

مزایا و معایب سینک پیانویی

/post-202

قسمت بالا سمت چپ سینک پیانویی آبشاری یک عدد ششیر لیوار شور وجود دارد. این شیر می تواند به