سینک 2 کلیدی

سینک پیانویی

/post-160

 عایق بندی این سینک ها است که از ایجاد سر و صدای ظروف هنگام شستن جلوگیری می کند و کاملا در موقع استفاده سایلنت هستند.