هود مخفی آلتون

هود مخفی التون

/post-186

   فر مخفی التون با استفاده از گاز به عنوان منبع حرارت، غذاها را پخت و پز می‌کند. این فر با استفاده از شعله‌دهنده‌های گازی که در زیر سطح کارت گازی قرار دارند، حرارت لازم برای پخت و پز غذاها را تأمین می‌کند.