سینک پیانویی

مزایا و معایب سینک پیانویی

/post-202

قسمت بالا سمت چپ سینک پیانویی آبشاری یک عدد ششیر لیوار شور وجود دارد. این شیر می تواند به

سینک پیانویی

/post-160

 عایق بندی این سینک ها است که از ایجاد سر و صدای ظروف هنگام شستن جلوگیری می کند و کاملا در موقع استفاده سایلنت هستند.